سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

فرهاد تقی زاده قاریاغدی – برق منطقه ای آذربایجان – امورانتقال نیروی آذربایجان غربی
محمد حسین امرالهی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی ارومیه

چکیده:

سیستم های قدرت سنتی در حال تغییر به سیستم های قدرت رقابتی تجدید ساختار یافته می باشند. یکی از بخش های سیستم های قدرت تجدید ساختار یافته، بخش خدمات جانبی می باشد. در بخش مذکور بازار ثانویه تشکیل یافته که مسائل پایین دستی سیستم قدرت در آن حل می شود. از تنگناهای سیستم های توزیع، مشکل کمبود ظرفیت ترانسفورماتورهای قدرت فوق توزیع و فیدر های خروجی پست فوق توزیع می باشند که پست بالا دست نامیده می شود. در سیستم های قدرت تجدید ساختار یافته با استفاده از ظرفیت بازار ثانوی و تعبیه مکانیزم مدیریت بارهای قابل قطع به رفع این مشکل پرداخته می شود. با توجه به مدل مرجع کنترل تطبیقی که در آن مدل رگرسیون به پیش بینی بار می پردازد، و با استفاده از خروجی برنامه پویای فازی و انطباق با پیش بینی بار کار مدیریت بار انجام می گیرد. به دلیل وجود خطای پیش بینی، خروجی کنترل بار دارای خروجی با خطای بالا خواهد بود. با استفاده از مدل مرجع کنترل تطبیقی عمل تطابق پیش بینی بار با بار زمان واقعی انجام می گیرد. ولی باز هم مشاهده می شود که در حالات خاص به دلیل نوسانات بار واقعی این مدل خروجی بهینه ندارد. جهت نیل به خروجی بهینه در حالت های نوسانی از قاعده استنتاج بر اساس تقدم استفاده می شود. با طراحی الگوریتم هدف این موضوع حل شده و با اجرای آن مناسب ترین خروجی به دست خواهد آمد، بدین سان مشکل کمبود ظرفیت سیستم های توزیع در نقاط خاص جغرافیائی با استفاده از گروه بارهای قابل قطع حل می شود.