سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عارف یلقی – گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

چکیده:

چندین دهه است که از فرایندهای کسب و کاربرای مدلسازی عملیات داخلی و خارجی سازمان ها استفاده می شود هدف ما دراین مقاله توصیف رسمی از زبان اجرای فرایند کسب و کار به همراه شبکه پتری انجام شده با استفاده از مفاهیم موجود در زبان z ازجمله پیش شرط ها ساده سازی و بسط می باشد را ارایه دهیم تا درنهایت یک توصیفی دقیقی از اجرای زبان فرایند کسب وکار را داشته باشیم دراین مقاله سعی شده است با تعریف اصل مدل زبان Z از روی شبکه پتری به سمت نمونه هایی از فعالیت ساختاری زبان اجرای فرایندکسب وکار به همراه شبکه پتری بدست آمده از روی ان ارایه توصیفی رسمی داشته باشیم.