سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مهرداد صباغی – عضو هیئت علمی پژوهشکده فناوری های نو و مدیر پروژه ی RSPPM هند، شرکت مهندس
احمد یوسفی – کارشناس پایپینگ، پروژه RSPPM هند، شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران
محسن عبدی جان نثار – کارشناس پایپینگ، پروژه RSPPM هند، شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران

چکیده:

وجود منابع عظیم نفت و گاز در خلیج فارس و نیز، اضطرار استفاده از این دارایی در کشورهای حوزه ی خلیج فارس و دریای عمان، فرصتی را برای همه ی آن ها بویژه ایران، عربستان و امارات متحده ی عربی ایجاد کرده است تا صنعت فراساحل و صنایع وابسته به آن را ایجاد وبومی کنند. درپی سرمایه گذاری های عظیم ایران و بیش تر کشورهای عربی جنوب خلیج فارس در سه دهه ی گذشته، و نیز، آغاز پروژه هایی در بخش ایرانی خلیج فارس، که توجه ایران را به گسترش حوزه های نفت و گاز منطقه جلب کرده، این وضعیت در طول هشت سال گذشته جذاب تر شده است. این مقاله سعی دارد تا باتکیه بر تجربه هایی که در انجام پروژه های پژوهشی و اجرایی فراساحلی به دست آمده است راهبردهایی برای ساده سازی امر انتقال فناوری فراساحلی ارائه کند و بدین ترتیب، صنعتی را که بیش تر در دست کشورهایی مانند آمریکا، فرانسه و انگلیس است به یک صنعت بومی محلی تبدیل کند. نویسندگان این مقاله بر این باورند که کشورهای حوزه ی خلیج فارس به ویژه ایران می تواند با مدیریت درست این صنعت، بسیاری از پروژه های فراساحلی دنیا را نیز در دست بگیرند.