سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

صادق سرخیل – دانشجوی کارشناسی ارشد
حمیدرضا قاسم زاده – استاددانشگاه تبریز

چکیده:

مکانیزاسیون استفاده از وسایل و ادوات مکانیکی و به عبارت کلی تر استفاده از تکنولژی روز درکشاروزی برای افزیاش بهره وری با رعایت تمام جوانب می باشد توسعه مکانیزاسیون به همراه کاربرد انواع ماشین ها و ادوات و بهبود روشهای تولیدسهم اساسی و حیاتی درافزایش توانایی انسان درپاسخ گویی به نیازهای روزافزون موادغذایی مورد نیاز جامعه بشری دارد یکی از پیش نیازهای توسعه مکانیزاسیون تامین ماشین های کشاورزی و آشنایی و پذیرش بهره برداران با تکنولوژی جدید می باشد با توجه به اعتبارات کلانی که درطرح های مکانیزاسیون پیش بینی شده است ضرورت سخت گیری و دقت فوق العاده درانتخاب و خرید ماشین ها و ادوات داخلی و خارجی که مستلزم آزمایش انها می باشد غیرقابل تردید است مراکز آزمون و ارزیابی درکشور ره آورد چندان مثبتی را به همراه نداشته از سوی دیگر سقف مبالغ مربوط به یارانههای مختص خرید ماشین های کشاورزی تناسبی با نیازهای بخش کشاورزی ندارد بنابراین طرح استاندارد سازی ویژگیهای طراحی و ساخت ماشین های کشاورزی طبق معیارهای بین المللی و شرایط اقلیمی منطقه باید بیش از پیش مورد توجه قرارگیرد دربحث کلان استاندارد به عنوان ابزاری برای تضمین حفظ و ارتقا کیفیت مطرح درخواست های مصرف کنندگان تلقی می شود.