مقاله راهبرد تطبیقی پیشگیری در امنیت بین الملل؛ رهیافت های عرفی گرا و شریعت مدار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در پژوهش های سیاست اسلامی از صفحه ۵۹ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: راهبرد تطبیقی پیشگیری در امنیت بین الملل؛ رهیافت های عرفی گرا و شریعت مدار
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله راهبرد پیشگیری
مقاله اسلام
مقاله روابط بین الملل
مقاله مطالعات امنیتی
مقاله امنیت بین الملل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افتخاری اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پیشگیری پیشینه ای دراز دارد و، از این رو، همچنان از راهبردهایی است که به دلیل هزینه اندک و تاثیر بسیار، مورد توجه تحلیل گران استراتژیک قرار دارد. با این حال، بداهت موضوعی و کثرت منابع مانع از آن شده که مطالعات بومی در خصوص آن شکل گیرد. مقاله حاضر، در نخستین گام، برای تولید ادبیات غنی علمی در عرصه پیشگیری، با پرسش چیستی و ارکان راهبرد پیشگیری در مقایسه تطبیقی اسلام و غرب روبرو است. (سوال) برای پاسخ گویی به این سوال، ضمن نقد نظریه های موجود و تقسیم آن ها به دو دسته عرفی گرا و شریعت مدار (اسلامی)، این گمانه ارائه شده است که راهبرد پیشگیری در اسلام- به دلیل توجه به بنیان های معرفتی تهدید- الگویی سه وجهی از پیشگیری را مدنظر دارد که بر سه رکن اصلی زیر استوار است: مقاومت، دعوت و عبودیت. (فرضیه) نگارنده درصدد عرضه ارکان راهبرد پیشگیری در اسلام و تمایزبخشی به آن با نمونه های غربی و انتقال این تجربه نظری به جامعه جهانی است. (هدف) شیوه مطالعه این مقاله تفسیری است. (روش) ناکافی بودن راهبردهای موجود پیشگیری، از سویی، و توانایی الگوی اسلامی به دلیل ابتنای آن بر عبودیت و تاییدات آسمانی، از سوی دیگر، دکترین الهی را در مقوله پیشگیری پیش رو می گذارد. (یافته)