مقاله راهبرد بهبود خدمات بانکداری خرد در دفاتر خدمات بانکی روستایی (ICT) پست بانک ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در فرآیند مدیریت توسعه از صفحه ۹۵ تا ۱۰۹ منتشر شده است.
نام: راهبرد بهبود خدمات بانکداری خرد در دفاتر خدمات بانکی روستایی (ICT) پست بانک ایران
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بانکداری خرد
مقاله راهبرد
مقاله دفاتر خدمات بانکی
مقاله ICT ،SWOT

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سرآبادانی ابوالقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: زندی رسول
جناب آقای / سرکار خانم: جانفزا فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مدتی است پست بانک ایران، یکی از بانک های دولتی در عرصه رقابت، در کسب و کاری جدید به نام خرده بانکداری در قالب دفاتر خدمات بانکی وارد شده است. برای سنجش امکان توسعه منطقی این کسب و کار، به بررسی و تدوین برنامه ای راهبردی نیاز است. در مقاله حاضر، تلاش می شود با استفاده از داده های موجود در پست بانک و بهره گیری از مدل های برنامه ریزی راهبردی از دیدگاه علمی، امکان سنجی لازم برای این فرایند توسعه بانک تبیین گردد. از این رو، با بهره گیری از مدل SWOT، و انجام مقایسه و کمک های حمایتی ابزار IT/IS ، امکان تصمیم گیری بهینه در این زمینه فراهم می شود. ابتدا پیشینه پژوهش درباره پست بانک ایران و برخی منابع معتبر علمی مورد بررسی قرار می گیرد. سپس هدف پژوهش، ضرورت آن، روش و مدل پژوهش بیان می شود. داده های مربوط از منابع اطلاعاتی موجود، یعنی مدیران، کارشناسان و خبرگان دفاتر ICT روستایی در پست بانک ایران و برخی واحدهای ستادی و اجرایی جمع بندی می شود و مورد تحلیل قرار می گیرد. نتایج حاصل از پردازش داده ها با ابزار آماری استاندارد، آزمون و تحلیل گردیده، در ماتریس SWOT بیان شده و راهبردهای حاصل، با توجه به تحلیل انجام شده و اولویت بندی تعیین گردیده است. در بخش نتیجه گیری، طبق تحلیل SWOT، شاخص های ضعف بیشترین اهمیت را از دیدگاه پاسخ دهندگان دارند و مدیریت پست بانک باید به منظور تقویت ضعف ها به میزان بسیاری تلاش کند.