سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدعلی سمیعی – کارشناس ارشد مهندسی کشاورزی و کارشناس اشتغال سازمان نظام مهندسی کشاو
ندا رحیمی – کارشناس ارشد مهندسی کشاورزی و عضو مسئولین فنی قارچ سازمان نظام مهند
پژمان سرایی – کارشناس ارشد مهندسی کشاورزی و مسئول روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ک

چکیده:

در زمان کنونی که علمآموزی و رقابت های علمی هر روز بین اقشار تحصیل کرده جامعه گسترش بیشتری مییابد، برقراری ارتباط صحیح میان بازار کار و محیطهای آموزشی میتواند راهگشای مسائل و مشکلات بیکاری فارغالتحصیلان دانشگاهی باشد. سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی از سال ۸۵ تا کنون با برقراری ارتباط میان پیمانکاران- مشاوران طرف قرارداد و فارغالتحصیلان دانشگاهی مرتبط با فعالیت های بخش کشاورزی، به جذب و معرفی متقاضیان دورههای کارورزی به مبادی پذیرنده کارورز مبادرت داشته است، به طوری که تعداد قابل توجهی ازمتقاضیان معرفی شده موفق به سپری کردن دوره مربوطه و اخذ گواهینامه پایان دوره کارورزی شدهاند. لیکن اشتغال دائم و پایدار این افراد پس ازدوره مذکور همواره یکی از دغدغههای این دستگاه در طول سال های گذشته بوده است، به طوری که با استفاده از تجربیات ارزندهای که کارورزان در محیط واقعی کار بدان نائل گشتهاند، از یکسو از هدر رفتن پتانسیل بسیار بالای آنان در راهاندازی و پیشبرد پروژههای بخش جلوگیری نموده واز سوی دیگر آموختههای نظری و دانشگاهی آنان میتواند باعث پیشبرد اهداف پروژهها گردد. بنابراین جهت برخورداری از این استعدادهای بالقوه میتوان با استفاده از دستورالعمل ها و تسهیلات موجود در بخش تعاون و ساماندهی و هدایت کارورزان جهت ایجاد شرکت های تعاونی فنی ومهندسی در بخش کشاورزی اقدام نموده و در مرحله بعد با لحاظ نمودن قوانین و دستورالعمل های مورد نیاز به دو طریق مستقیم و غیرمستقیم نسبت به محول نمودن سهمی از فعالیتهای قابل واگذاری به این شرکت ها اقدام نمود. در این طرح سعی بر این است اهداف، ضرورت های قانونی،وظائف، مأموریت ها، اقدامات نظارتی و امور برجامانده و نیز فرصت های شغلی جدید در کلیه زیربخش های حمل و نقل توسط ارکان اصلی-اجرایی طرح شناسایی شده و با ساماندهی به تشکل هایی در قالب تعاونی و شرکتهای کارورزی محول گردد. هدف از تأسیس این شرکت ها ارائه خدمات فنی، مهندسی، مشاورهای و مدیریت اجرای پروژههای تولیدی و خدماتی و انجام خدمات آزمایشگاهی و . . . در بخش خصوصی و دولتی(صنعت، کشاورزی و خدمات) میباشد.