سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدرحیم رهنما – دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
محمدهادی جاوید – دانشجوی دکتری برنامه ریزی شهری
امید غریب – کارشناس ارشد اقتصاد
سیدعلی حسین پور – دانشجوی دکتری برنامه ریزی شهری

چکیده:

نگاه راهبردی درمیدریت محلی یک انتخاب نیست که یک ضرورت است مدیریت محلی پروسه ای است که پروژه هایی با مختصات علمی واقع گرا و همه جانبه نگر مقوم آن هستند نگاه سیستمی و مدیریت یکپارچه شهری تکلیفی است که واقعیت موجود کلانشهری مثل مشهد درابعاد گوناگون برگردن متولیان امور و مشخصا شورای اسلامی شهرمشهد می گذارد یکی از مسائل اساسی درحوزه مدیریت شهری مشهد تامین منابع مالی لازم و پایدار برای اداره شهری با گستردگی مشهد است برای استفاده بهینه از منابع محدود موجود ودستیابی به اهداف مدیریت شهری این شورا طبیعتا باید بتواند استراتژیه ای خاص خود را انتخاب نماید این پژوه ش از حیث نظری وروش شناسی برساختارگرایی و تحلیل تاریخی تکوینی درسطح کلان و راهبردی استوار است این پژوهش به روش مطالعات اسنادی کتابخانه ای و تحلیل کیفی درچندین محور و با هدف دستیابی به متدولوژی های بهینه مالی درشهر مشهد می باشد.