سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

امید غریب – کارشناسی ارشد اقتصاد گرایش علوم اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد
الهه سلیمانی – کارشناسی ارشد اقتصاد گرایش علوم اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این پژوهش به بررسی محیط کسب و کار صنعت خراسان رضوی از نگاه مدیران آن پرداخته می شود. روش مورد استفاده ، الگوی تحلیل محیط های کلان PEST و ماتریس SWOT است. در این راه از ابزرا پرسشنامه استفاده شده است. نتایج با استفاده از تکنیک های آماری همچون معادلات ساختاری تحلیل می شود و سپس با استفاده از ماتریس SWOT به بررسی نقاط قوت و ضعف کسب و کار در صنعت ایران میپردازیم. نگاه مدیران صنایع که در این پژوهش مشارکت داشته اند، بیشترین تاثیر بر فضای کسب و کار را تکنولوژی داشته است و بعد از آن به ترتیب سیاست، اجتماع و اقتصاد بر فضای کسب و کار صنعت خراسان رضوی تاثیرگذار بوده اند.