سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محبوبه بیاتانی – کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، تهران، دانشگاه الزهراء(س
حمیدرضا ریاحی – استادیار دانشکده فنی و مهندسی، تهران، دانشگاه پیام نور
داود کریم زادگان مقدم – استادیار دانشکده فنی و مهندسی، تهران، دانشگاه پیام نور

چکیده:

هستی عمیقا در تحولات جهانی شدن غوطه ور شده و با تبادلات جهانی دگرگون گردیده، آموزش عالی نیز از این قاعده مستثنی نیست و با تحولات جهانی، به طور فزاینده ای جهانی شده است. چنانکه دانشگاه ها، در راستای گسترش و تعمیق پیوندهای جهانی متحول گردیده اند و برای اولین بار در تاریخ، هر دانشگاه بخشی از تنها شبکه جهانی شده است. لیکن جهانی شدن در آموزش عالی، پدیده ای مجرد یا عمومی نیست و نتایج جهانی شدن با توجه به سیاستها، حکومت ها و مدیریت موسسات آموزش عالی متفاوت است و کشورها فرصت دارند تا تعاملات جهانی شان را رهبری کنند. از اینرو امروزه، استراتژی ها و سیاست های جهانی سازی که توسط حکومت ها و موسسات، هر دو شکل می گیرد برای کشورها و موسسات آموزش عالی از اهمیت به سزایی برخوردار است. لذا، این مقاله با توجه به اهمیت آموزش عالی بین المللی در عصر جهانی شدن و بر اساس مقتضیات عصر جدید، استراتژی ها و سناریو های بین المللی شدن آموزش عالی و تبعات اقتصادی و اجتماعی آنها را مورد بحث و بررسی قرار می دهد و با توجه به اهمیت موضوعات سیاری، همکاری های بین المللی و استقلال موسسات در تحقق آموزش عالی بین المللی و همچنین نقشی که فناوری اطلاعات و ارتباطات در این زمینه ایفا می کند، این موضوعات و نقش و تاثیرات آنها را به طور خاص مورد بحث و بررسی قرار می دهد.