سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرضیه شوقی – دانشجویان دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
غریب فاضل نیا –

چکیده:

توریسم دردهکده جهانی نقش متنوعی درزمینه های گوناگون فرهنگی اجتماعی و ازجمله بخش اقتصادبازی می کند این نقش تا انجا ادامه دارد که برخی از کشورها عمده درامدشان را از راه توریسم کسب می کنند جاذبه های طبیعی هرکشوری درجذب گردشگر نقش بسزایی دارد طبیعت گردان اکوتوریسم ها امروزه جزو گردشگرانی محسوب می شوند که بدون آسیب های جدی به طبیعت از مناظر طبیعی دیدن می کنند ژئوتوریسم شاخه ای از اکوتوریسم که درآن شخص بازدیده کننده به دنبال مشاهده جاذبه های ژئومورفولوژیکی و … است کیی از این مهمترین این جاذبه ها بیابان ها و مکانهای جذاب آ« می باشد که ما دراین پژوهش به برسی وضعیت اکوتوریسم و ژئوتوریسم کوه نمک جاشک واقع درشهرستان دشتی پرداخته ایم دراین تحقیق تجزیه و تحلیل برمبنای الگوی تحلیل Swot استوار است ودرنهایت بادرنظر گرفتن عوامل تاثیر گذار درمنطقه شامل چهارگروه نقاط ضعف قوت تهدیدها و فرصت ها راهبردهایی همسو با توسعه گردشگری دراین مناطق ارایه گردیده است.