سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مینا نجفی – کارشناسی ارشد علوم تربیتی
نرگس عرب خزائلی – کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی
فاطمه بهزادفر – کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

چکیده:

اهتمام به آموزش کودکان پیش از دبستان اساس و زمینه رشدجامعه برخوردا راز سلامت جسمانی و بهداشت روانی را فراهم می سازد ترتبی صحیح کودکان پیش دبستانی مستلزم آن است که والدین مربیان و دست اندرکاران تعلیم و تربیت اهداف تربیتی را مدنظر داشته و به تناسب سن و جنس توانایی ها و محدودیت های کودکان روشهای مناسب را برای رشد و پویایی نیروی جسمی روانی و فکری آنان برگزینند بدیهی است که این امر زمانی ممکن م یشود که هم والدین و هم مربیان با برخورداری از آگاهی و شناخت کافی درخصوص رشد و دارا بودن آمادگی و انگیزه لازم کودکان را به موقعیت مطلوب و شرایط مناسب هدایت نمایند روشن است که ویژگیهای شخصی مربیان برنحوه رفتار آنها درمحیطهای پیش دبستانی و نیز برتوانایی هایشان درایجاد ارتباط با کودکان اثرگذار است طالب زاده ۱۳۸۵ دراین بین مربیان با سواد و توانمند درعرصه پرورش ویژگیهای کودکان قادرند آنها را جهت حضور درجامعه با بهره گیری از دانش روز ارزشهای حاکم برجامعه و ویژگیهای بومی محلی پرورش داده و آماده سازند مفیدی ۱۳۹۰ و این مهم زمانی تحقق می یابد که مربیان شیوه های صحیح مقابله با مشکلات را به شیوه صحیح و مناسب دانسته و درارتباط با شغل خود احساس امنیت داشته و تنش ها و استرس های شغلی را به محیط کاری خود که درتعامل مستقیم با کودکان هستند وارد نکنند.