سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی صنعت احداث

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی آقایی ملک آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
شراره اسدی – کارشناس ارشد مدیریت کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
شهاب اسدی – کارشناس مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

عدم اطمینان محیطی و شدت رقابت سازمانها و مدیران، آنها را با چالشهای متعدد مواجه ساخته است. برای مدیر مؤثراین چالشها، رویکردهای نوین مدیریت و شایستگیهای خاص طرح و توصیه شده است. به علت رقابت موجود در تولید، عرضه، بازاریابی و کنترل بر بازار جهانی نفت ضروری است تا انتخاب طرح های مختلف برای بهره برداری از میادین نفتی با دقت بیشتری انجام پذیرد تا از اتلاف منابع و از دست رفتن بازار نفت جلوگیری شود . پروژه های نفتی به دلیل نیاز بهسرمایه گذاری سنگین تر، تجهیز به تکنولوژی پیچیده تر و توانمندی رقابتی فشرده تر ؛ لزوم مدیریت منسجم، سیاست گذاری صحیح و ارائه راهکارهای مناسب و عملی قابل رقابت در عرصه بین المللی را طلب می کند . همچنین با توجه به تعداد و جایگاه ویژه کلان پروژه ها در صنعت نفت ونقشی که پروژه های مذکور در توسعه اقتصادی و تکنولوژیکی کشور ایفا می نماید ضرورت توجه ویژه به این پروژه ها و انجام مطالعات پژوهشی بر روی آنها آشکار و غیر قابل اجتناب می باشد . پیچیدگی خاص و منحصر بفرد کلان پروژه ها بیانگر این واقعیت می باشد که رویکرد های سنتی مدیریت پروژه نمی تواند پاسخگوی مسائل و مشکلات مدیریتی این گونه پروژه ها باشد و نگرشی نو به مسئله ضروری است .