سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدعلی حاتمی زاده – کارشناس ارشدمکانیک ماشین های کشاورزی
حسین حاتمی – کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد ا

چکیده:

اب یکی از بزرگترین چالشهای قرن حاضر است که می تواند سرمنشا بسیاری از تحولات مثبت و منفی جهان قرارگیرد. این کالای بدون جایگزین و با ارزش اقتصادی زیاد گنجینه مشترک انسان هاست که باید به نسل های بعدی سپرده شود. شهرستان ابرکوه واقع در استان یزد با افت شدید اب سفره های زیرزمینی روبروست و کشاورزی بزرگترین عامل مصرف اب دراین منطقه می باشد معضل خشکسالی چندین ساله باعث خسارتهای سنگین به بخشهای کشاورزی محیط زیست منابع طبیعی و آب شرب شهرستان شده است شیوه نامناسب ابیاری نیز بازده محصولات کشاورزی را کاهشداده است هدف اصلی این تحقیق ارائه راهبردهای مدیریت بهره برداری از منابع اب در بخش کشاورزی این شهرستان است. رویکرد حاکم بر تحقیق توصیفی – تحلیلی با ماهیت کاربردی است که با استفاده از روش اسنادی و کتابخانه ای به جمع اوری اطلاعات مبادرت گردیده است. یافته های اصلی این مطالعه حاکی از آن است که مصرف بی رویه و هدررفت آب در بخش کشاورزی از چالشهای اصلی توسعه مدیریت منابع اب در ابر کوه می باشد.