سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

امید غریب – کارشناس ارشد اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد
الهه سلیمانی – کارشناس ارشد اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

بانک مؤسسه ای است مشتری مدار که باید به جلب و جذب مشتری و همچنین ، افزایش رضایت مشتریان و حفظ مشتری اقدام نماید زیرا مشتری سرمایه اصلی بانک است، بدون مشتری بانک بی معنا است و نمی تواند به حیات خود ادامه دهد. دراین مقاله تلاش گردیده تا ضمن بیان اهمیت بازاریابی خدمات بانکی و نقش آن در جذب اعتبار و مشتری برای بانک ها، نقاط ضعف و قوت آن نیز بیان گردد. این پژوهش از حیث نظری و روش شناسی بر ساختار گرایی و تحلیل تاریخی تکوینی در سطح کلان – و راهبردی استوار است که به روش مطالعات اسنادی کتابخانه ای و تحلیل کیفی در چند محور و با هدف دستیابی به – متدولوژی برنامه ریزی راهبردی در بانک ها انجام شده است. بر اساس یافته های این پژوهش شناخت نیازها و اولویت های مشتریان بانک ها و ایجاد بخش بازاریابی در بانک ها می بایست مبنا و ملاک تصمیم گیریها در سیاست گذاری و برنامه ریزی برای رسیدن به هدف عالیه بانک ها که همانا جذب اعتبارات است، باشد که این مهم بدون نگاه راهبردی و استراتژیک ممکن نمی باشد