سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فاطمه مهاجرانی – دانشجوی دکتری مدیریت مربی، مدرس مرکز آموزش عالی ارشاد دماوند
رویا ارشدی – دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات

چکیده:

با به رشد روزافزون آموزش الکترونیکی در کشور و تبدیل شدن آن به مزیت رقابتی برای مالکان آن، موفقیت این سیستم اهمیت بسزایی دارد. آموزش الکترونیکی نظامی شامل آموزش، اطلاعات، ارتباطات، دانش مدیریت و مدیریت عملکرد می باشد. رضایت مشتری مستلزم توجه ویژه ای به مدیریت انتظارات و تضمین تعهد مدیریتی می باشد. وجود یک برنامه استراتژیک و التزام به پیاده سازی آن کمک شایانی به ظهور یک نظام موفق آموزش الکترونیکی خواهد نمود. در این مقاله سیستم آموزش مجازی یکی از دانشگاه ها در تهران مورد بررسی و مطالعه موردی قرار گرفته است، موارد بررسی شده عبارتند از: دستیابی به اهداف تعریف شده ، کیفیت محتوا، وضعیت نرم افزار، شیوه تعامل، شیوه ارزیابی. جمع آوری داده ها با استفاده از مشاهده مستقیم و مصاحبه نیم ساخت یافته، و پرسشنامه انجام شده است. روایی آزمون ۰ محاسبه شده است. با استفاده از داده کاوی، / با استفاده ا نظر متخصصان و، پایایی از طریق آزمون کرونباخ حدود ۹۲ عوامل تاثیر گذار روی میزان رضایت دانشجو از دوره برگزاری شده، و مطلوبیت سیستم مجازی نسبت به سیستم سنتی از نظر دانشجو مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه این مقاله بیان می کند که سیستم ترکیبی الکترونیکی و حضوری نتایججج بهتری را نسبت به شاخص رضایتمندی دانشجویان و معلمان بدست خواهد آورد.