سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

غریب فاضل تیا – استادیار گروه جغرافیای دانشگاه زابل
فاطمه پودیته دادی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه زابل

چکیده:

امروزه گردشگری به عنوان سومین صنعت گردشگری و پویاترین صنعت از لحاظ تحرک و ایجاد زمینه های اشتغال و توسعه در جهان به خودنمایی پرداخته و جلوه گر شده و توانسته اثرات عمیقی درچشم اندازهای جغرافیایی و زندگی افراد و جوامع بر جای بگذارد. روستاها به منزله فضای حیاتی تعداد بسیاری از انسان ها بویژه در جوامع در حال توسعه با محدودیت و کمبود منابع و سرمایه رو به رو هستند، به منظور جوابگویی به تأمین نیازها و همچنین ارتقای سطح و کیفیت زندگی، اشتغال و بهبود وضعیت اقتصادی- اجتماعی ساکنان روستایی، می توان با تنوع بخشی به فعالیت های غیر کشاورزی از جمله گردشگری موجبات اشتغال زایی، کاهش فقر و ایجاد رفاه اجتماعی نسبی را فراهم کرد و با هدف دستیابی به حق السهم خود از نمرات این صنعت، از تمام امکانات موجود بهره برداری نمایم. به همین منظور مقاله حاضر با استفاده از روش پیمایشی، مطالعات میدانی و تعیین نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها به شیوه SWOT به ارائه استراتژی و راهبرد در جهت توسعه گردشگری در مناطق روستایی قلعه نو پرداخته است. تحلیل ها و تجربیات در منطقه مطالعه شده نشان می دهد، که آستانه آسیب پذیری مناطق روستایی بسیار بالاست و نیازمند بازنگری و ارائه سیاست های مناسب در جهت رفع محدودیت ها و استفاده از مزیت های نسبی موجود می باشد.