سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سودابه نوری هلشی – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه شهید بهشتی تهران.

چکیده:

افزایش جمعیت و توسعه کالبدی شهرها، منجر به ادغام سکونتگاههای روستائی پیرامون شهر و تبدیل یا تغییر نام روستا به محله ای از شهر شده است. با توجه به بافت ارگانیک و روستایی نابسامان، مشکلات زیست محیطی، فقر اقتصادی و فرهنگی و..؛ به عنوان سکونتگاههای اسکان غیررسمی با ماهیت و هسته روستائی شناخته می شوند. محله سایان (روستای سایان) شهر زنجان ازجمله این محلات است که پس از الحاق آن به محدوده شهر و به دلیل گسترش بدون طرح از پیش اندیشیده و برنامه ریزی شده و ضعف برخی اززیرساختهای اساسی وکمبود خدمات عمومی، در طرح توانمندسازی سکونتگاهای غیررسمی شهر زنجان به عنوان یکی از محلات هدف در نظر گرفته شد. هدف از تحقیق شناخت راهبردها و استراتژیهای طرح های توانمندسازی و نقش این راهبردها دربهبود وضعیت و بهسازی محله است. جهت دستیابی به اهداف تحقیق از دو روش میدانی و اسنادی استفاده شده است. براساس بررسی های میدانی و مصاحبه با ساکنین محله، عمده ترین مسائل و مشکلات ساکنین شناسایی شد و در قالب طرح توانمندسازی و اهداف کلان و پایه طرح، اقداماتی جهت ارتقاء همه جانبه محله انجام پذیرفت.