سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد مستعان – عضو هیئت علمی
سهام احمدی زاده – کارشناس موسسه تحقیقات خرما و میوه های گرمسیری کشور

چکیده:

خرما از نظر نیاز به نهاده ای استراتژیک به نام گرده از بسیاری گیاهان صنعتی متمایز است. در این میان با وجودنقش اساسی، ارزش گرده نخل خرما به عنوان نهاده مهم تا کنون مورد توجه واقع نشده است. نیاز به گرده نخل خرما با توسعه سهم مکانیزاسیون در تولید خرما، افزایش خواهد یافت. از سویی دیگر منابع موجود این نهاده محدود و در معرض تهدیدات بسیاری است. از این روست که امروزه توجه به مدیریت جامع تهیه، تولید، فرآوری و مصرف آن اهمیت ویژه ای یافته است. در صورت دستیابی به این امر علاوه بر تامین نیازهای داخلی می توان به قطب جهانی صادر کننده این نهاده تبدیل شد. در این نوشتار ضمن معرفی گرده نخل خرما به عنوان نهاده اساسی در تولید خرما و بررسی مشکلات موجود و چالشهای پیش روی آن، راهبردهای مناسب جهت بهبود مدیریت تولید و مصرف این نهاده د ر دو قالب بانک ها و شرکت های تولید گرده، برای دوره های کوتاه مدت و بلند مدت در راستای نیل به اهداف توسعه پایدار در این بخش مهم کشاورزی کشور پیشنهاد شده و مورد بحث قرار گرفته است.