سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

میلاد محمدی – تهران دانشگاه شهید بهشتی
سیدمحمد قرشی –
حسن حقیقی –

چکیده:

روشهای توصیف صوری نیازمندی ها درفرایند توسعه نرم افزار توسط بسیاری ازتوسعه دهندگان نرم افزار اشتباه برداشت شده مورد کم توجهی قرارگرفته است درحالیکه بیشتر تحقیقات صورت گرفته روی نقاط ضعف و قوت آنها متمرکز شده اند و این درحالی است که این روش ها برای جلوگیری از آسیب پذیری توسعه سیستم های C4I درایجاد ترتیب آزمون ها از توصیف صوری بسیار مناسب است باتوجه به اینکه تحلیل و ارزیابی بسیاری روی این روشها صورت گرفته اما کماکان به یک ارزیابی هدفمند و با قاعده جهت بیان راهبردهایی برای بهبود این روشها درسیستم های C4I بطورخاص و توسعه نرم افزار بطور عام مورد نیاز است ما دراین مقاله یک مرور ازنقاط ضعف و وقت این روشها براساس روش تحلیل قوت ضعف فرصت – تهدید Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threats(SWOT ارایه کرده ایم