سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع فرهنگی نقش آن در توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

روح اله سمیعی – دانشجوی دکتری مدیریت دولتی و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ع
احمد رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبا

چکیده:

با تغییر پارادایم توسعه از کلاسیک به نوین، توسعه پایدار و از جمله مسائل فرهنگی تبدیل به ارکان اصلی توسعه شده است .در این میان افزایش آگاهی مردم جامعه نسبت به مسائل فرهنگی و صنایع فرهنگی در قالب توسعه پایدار در جهان از ضریب بالایی برخوردار شده است، به طوری که سازمان های بین المللی مختلفی در این راستا تلاش می کنند. برای این منظور توجه به ویژگی ها، پتانسیل ها، دانش تجربی و بومی در زمینه ملی توسعه پایدار، صنایع فرهنگی از اهمیت بالایی برخوردار است . در این مقاله به تدوین راهبردهایی برای توسعه صنایع فرهنگی پرداخته شده است. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی است و روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی می باشد. اطلاعات به دست آمده با استفاده از مدلSWOT مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج آن ارزیابی شده است تا بتوان از نتایج به دست آمده به عنوان راهبردهای کلیدی در برنامه های توسعه کشور استفاده کرد. نتایج بدست آمده نشان می دهد کشور باید با استراتژی های تدافعی کار خود را شروع کرده و با در هم آمیختن استراتژی های تنوع و رقابتی به سمت پیاده سازی استراتژی های تهاجمی گام بردارد