سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عصمت السادات طاهری – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه مازندران
فاطمه یحیی تبار – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی
محمدجواد زارع بهنمیری – کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه مازندران

چکیده:

امروزه فراگیری و سیطره رایانه و پدیده اینترنت، تأثیری شگرف و مسیر و چگونگی حیات فردی، اجتماعی، اقتصادی و کاری انسان نهاده است. جلوه تمامی این دگرگونی ها در فناوری اطلاعات و ارتباطات نمایان است و به همین جهت است که عصر حاضر را با عناوین و مفاهیمی همچون دانایی، اطلاعات، ارتباطات، دیجیتال، مجازی و مانند آن توصیف می کنند. فناوری اطلاعات و ارتباطات، با توجه به برخورداری از مزیت های بسیار زیادی مانند، توانایی افزایش سرعت، کیفیت، شفافیت و عمومیت دسترسی به اطلاعات و دانش که هر کدام به نوبه خود باعث بهره وری، توسعه انسانی و اجتماعی و توسعه اقتصادی و همچنین ارتباطات گسترده می گردند، شتابان به پیش می رود و بسیاری از کشورها (اعم از پیشرفته و در حال توسعه) نیز در تعقیب این فناوری، به سوی جامعه اطلاعات محور با جامعه دانایی محور شتافته، و هر یک به نوبه خود می ک وشند تا در صحنه رقابت جهانی از جایگاهی شایسته برخوردار گردیده و در عرصه جهانی شدن سهم مناسبی را برای خود کسب نمایند. بنابراین، توسعه فاوا امری بدیهی بوده و تأخیر در توسعه آن برای هیچ کشوری جایز نیست. مقاله حاضر با هدف بیان ضرورت و اهمیت توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور و در راستای معرفی نهادهای زمینه ساز ملی و جنبه های مهم توسعه آن انجام گردیده است. و در نهایت با بیان راهبردها و رویکردهای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور مباحث مذکور جمع بندی شده، بحث، نتیجه گیری و پیشنهادت مرتبط با آن جهت پیگیری تحقیقات در آینده ارائه شده است.