سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

پروانه عزیزی – استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
مجیدولی شریعت پناهی – استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
مریم رنجبری – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم دانشگاه آزاد اسلا

چکیده:

صنعت گردشگری یکی از موارد ارزشمند برای توسعه اقتصادی اکثر کشورهای پیشرفته و در حال توسعه است و می تواند به عنوان موتور محوری رشد و توسعه اقتصادی عمل کند. امروزه صنعت گردشگری به عنوان بخش مهمی از دنیای تجارت را در بر می گیرد و رشد آن سری عتر از سایر عناصر است. با توجه به توانمندی های بالای گردشگری در ایران، جزیره قشم را می توان یکی از قط بهای مهم گردشگری کشور در زمینه های مختلف از جمله ژئوتوریسم (گردشگری زمین شناختی) و اکوتوریسم (طبیعت گردی)، جاذبه های تاریخی- فرهنگی، تجاری صید مروارید، ذخایر و منابع بالای نفتی و گازی و طبیعت گردی در زمینه های آبزیان، توریسم آموزشی به حساب آورد. ژئوپارک ها و ژئوتوریسم با ایجاد رونق گردشگری به خصوص اکوتوریسم می تواند نقش اساسی در اقتصاد کشور ایفا کند.. ژئوپارک قشم هم به عنوان یک سرمایه ملی مطرح می باشد. این ژئوپارک به دلیل واقع شدن در منطقه استراتژیک خلیج فارس و به دلیل قرار گرفتن بین ژئوپارک های شرق آسیا و اروپا موقعیت خاصی دارد. وجود ۲۰۰ کیلومترمربع جنگل های دریایی حرا که بزرگترین جنگل دریایی جهان است به اهمیت این ژئوپارک افزوده است. هدف از ایجاد چنین ژئوپارکی جذب گردشگر، شناساندن این منطقه به جهان و ایجاد پلی بین کشورهای جهان و ایران است. در این مقاله سعی شده است تا با شناخت موقعیت جغرافیایی جزیره قشم و معرفی توانمندی های گردشگری آن به خصوص در زمینه اکوتوریسم و ژئو توریسم به ارائه راهکارها و پیشنهاداتی در زمینه توسعه صنعت طبیعت گردی در منطقه پرداخته و نهایتاً با جذب سرمایه گذاری های کلان خارجی و داخلی و رونق اقتصادی بومی و غیربومی در این جزیره بتوان به توسعهپایدار درست یافت. در این مقاله از اسناد کتابخانه ای و مراجعه به سامانه های ژئوتوریسم و اکوتوریسم برای جمع آوری داده ها و از روش تحلیلی جهت تجزیه وتحلیل توانمند یها، قابلیت ها، نقاط مثبت، موانع و تهدیدهای این صنعت در جزیره قشم و در راستای توسعه پایدار آن استفاده شده است و در نهایت راهکارهایی جهت رونق اقتصادی و جذب گردشگران پیشنهاد شده است.