مقاله راهبردهای یادگیری زبان فارسی: بررسی ارتباط بین ملیت با به کارگیری راهبردها در میان فارسی آموزان غیر ایرانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در جستارهای زبانی از صفحه ۲۶۱ تا ۲۸۶ منتشر شده است.
نام: راهبردهای یادگیری زبان فارسی: بررسی ارتباط بین ملیت با به کارگیری راهبردها در میان فارسی آموزان غیر ایرانی
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله راهبردهای یادگیری
مقاله آموزش زبان فارسی
مقاله فارسی آموزان غیر ایرانی
مقاله ملیت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وکیلی فرد امیررضا
جناب آقای / سرکار خانم: خالقی زاده شراره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در حوزه آموزش کاوی زبان های دوم، راهبردهای یادگیری زبان در زبان های بیشماری شناسایی شده و تاثیر عواملی مانند سن، جنس، انگیزه، هوش و سطح مهارت های زبانی بر به کارگیری آن ها مورد بررسی قرار گرفته است. اما در زمینه آموزش کاوی زبان فارسی به عنوان زبان دوم، پژوهشی انجام نشده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط میان ملیت با به کارگیری راهبردها، در میان فارسی آموزان غیر ایرانی انجام شده است؛ چنانکه بر مبنای پرسشنامه راهبردهای یادگیری زبان آکسفورد (۱۹۹۰)، روی ۱۵۶ فارسی آموز غیر ایرانی پسر و دختر با سیزده ملیت گوناگون در دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) شهر قزوین صورت گرفته است. آمار استنباطی و آزمون های آماری نشان دادند میانگین کلی استفاده از راهبردها در میان ملیت های مختلف اختلاف ناچیزی با یکدیگر دارند که معنادار نیست. ولی آمار توصیفی بیانگر آن است که ترتیب اولویت های فارسی آموزان از ملیت های مختلف با هم تفاوت دارند. علاوه بر آن، یافته ها نشان می دهند که به طور کلی، فارسی آموزان با ملیت های مختلف از راهبردهای فراشناختی و اجتماعی بیشتر از سایر راهبردهای یادگیری استفاده می کنند.