مقاله راهبردهای مختلف انتقال تجربه بین عامل ها و مقایسه تاثیرات اجرای آنها بر رفاه اجتماعی در جامعه مصنوعی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در پژوهش اجتماعی از صفحه ۱۳ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: راهبردهای مختلف انتقال تجربه بین عامل ها و مقایسه تاثیرات اجرای آنها بر رفاه اجتماعی در جامعه مصنوعی
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شبیه سازی اجتماعی
مقاله جامعه مصنوعی
مقاله انتقال تجربه
مقاله رفاه اجتماعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خدابخشی امیرپویان
جناب آقای / سرکار خانم: رحمان آرش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شبیه سازی های رایانه ای در مطالعه پدیده ها و مفاهیم مختلف اجتماعی نقش مهمی دارند. در این مقاله سعی شده است با انجام شبیه سازی، راهبردهائی در جهت انتقال تجربه بین عامل ها در جامعه مصنوعی مطرح و اجرا شده و تاثیرات آنها بر روی برخی از شاخص های رفاه اجتماعی شامل ضریب جینی، میانگین ثروت و میزان مرگ و میر ناشی از گرسنگی مورد بررسی و مقایسه قرار گیرند.
روش تحقیق در این مقاله شبیه سازی مبتنی بر مطالعات میدانی و کتابخانه ای است. با استفاده از نرم افزار NetLogo شبیه سازی مبتنی بر عامل صورت گرفته و جامعه مصنوعی مورد مطالعه ایجاد شده است. در شبیه سازی، پارامترها و شاخص هایی در نظر گرفته شده تا بدین وسیله میزان اثر بخشی اجرای راهبردهای مختلف انتقال تجربه بین عامل ها در جامعه مصنوعی مورد سنجش قرار گیرد.
یافته ها و نتایج حاصل از انجام آزمایش ها نشان می دهد که اجرای برخی از راهبردها، بهبودی موثرتری را در شاخص های رفاه اجتماعی موجب می گردد. به عنوان مثال اجرای راهبرد آموزش تمامی عاملها به کم تجربه ترین عامل(ها) نسبت به سایر راهبردها، توزیع بهتری از ثروت را در بین عامل های جامعه موجب می گردد. همچنین راهبردهای آموزش مشارکتی، آموزش تمامی عامل ها به کم تجربه ترین عامل(ها) و آموزش تمامی عامل ها به فقیرترین عامل(ها) بیشترین میزان تاثیر را در توزیع بهتر ثروت در جامعه دارند. همچنین در بهبود میانگین ثروت عامل ها، راهبرد آموزش تمامی عاملها به کم تجربه ترین عامل(ها)، و در کاهش مرگ و میر ناشی از گرسنگی، راهبرد مشارکتی موثرترین راهبردها از بین راهبردهای مورد بحث بوده اند. نتایج نشان می دهد که اجرای راهبردهایی که در آنها مشارکت تمامی عامل ها در انتقال تجربه وجود دارد، بیشترین اثربخشی را در بهبود شاخص های رفاه اجتماعی جامعه در بر دارد.