مقاله راهبردهای ج.ا.ایران در قبال شبکه های اجتماعی مجازی در جنگ آینده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در راهبرد دفاعی از صفحه ۷۹ تا ۱۱۵ منتشر شده است.
نام: راهبردهای ج.ا.ایران در قبال شبکه های اجتماعی مجازی در جنگ آینده
این مقاله دارای ۳۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله راهبرد
مقاله شبکه های اجتماعی مجازی
مقاله جنگ آینده
مقاله اینترنت
مقاله رسانه های جمعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهانیان علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مجردی سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از مهم ترین ابزارهای جنگ نرم، شبکه های اجتماعی مجازی می باشند که در جنگ آینده نیز از اهمیت بالایی برخوردارند. هدف این پژوهش، شناخت کارکردها و فرصت ها و تهدیدهای این مقوله و همچنین آثار آن بر مولفه های جنگ های آینده و ارائه راهبردهای مناسب به منظور بهره برداری از فرصت های شبکه های اجتماعی مجازی و واپایش تهدیدهای ناشی از آن است. به این منظور با انجام جلسه های طوفان ذهنی، پرسشنامه و تحلیل SWOT به تدوین راهبردهای مقتضی پرداخته شد و به واسطه روش های QSPM و مصاحبه عمیق، موقعیت راهبردی کشور در این حوزه، تبیین و اولویت های راهبردی تعیین گردیدند. جامعه آماری این پژوهش، مدیران بخش دفاع با مسوولیت در حوزه های راهبردی و فضای مجازی و همچنین استادان دانشگاه و صاحبنظران در حوزه های یادشده بوده اند. نتایج پژوهش نشان می دهد که راهبردهای ایجابی مانند تشکیل اتاق جنگ شبکه های اجتماعی مجازی، تربیت نخبگان فضای مجازی، فرهنگ سازی و آموزش فضای مجازی برای عموم باید در صدر اولویت های راهبردی کشور در قبال شبکه های اجتماعی مجازی در جنگ آینده قرار گیرند.