مقاله راهبردهای احیای بافت تاریخی کهن شهر زنجان با استفاده از تکنیک تحلیل (SWOT) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در فصل نامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس از صفحه ۱۵۱ تا ۱۷۱ منتشر شده است.
نام: راهبردهای احیای بافت تاریخی کهن شهر زنجان با استفاده از تکنیک تحلیل (SWOT)
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدل SWOT
مقاله راهبرد
مقاله احیاء
مقاله بافت تاریخی
مقاله شهرزنجان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هادوی فرامرز
جناب آقای / سرکار خانم: احدنژاد محسن
جناب آقای / سرکار خانم: کلانتری خلیل آباد حسین
جناب آقای / سرکار خانم: ربیعی فر ولی اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
صرف نظر از مبداءشکل گیری بافتهای تاریخی شهرها، همگی آنها با معضلات متعددی مواجه اند که موجب افت کیفیت ومطلوبیت سکونت در این پهنه ها شده است. عدم توجه به رفع مسائل ومشکلات موجود در این پهنه ها ومداخله های غیراصولی و ناکارآمد موجب نفوذ پدیده زوال شهری و گسترش آن در بافتهای کهن وفرسوده شده است. این پهنه ها سهم قابل توجهی از اراضی شهری وسرمایه های زیربنایی شهر راشامل می شوند که جزء سرمایه های محدود شهر محسوب شده ولازم است حداکثر بهره برداری ازآن ها صورت گیرد. شهر زنجان نیزمانند سایر شهرهای کشور در جریان توسعه خود، پهنه هایی را ایجاد کرده که شرایط نامطلوبی گریبانگیر آن است. قسمتهایی از بافت مرکزی شهر پیرامون هسته اولیه وتوسعه های ابتدایی دراین محدوده درجریان ورود مقطعی ارزش های جدید به زندگی شهر وساکنان آن، ارزش پیشین خود را از دست داده و به تدریج فرسوده شدند.در این میان به نظر می رسد برای احیای بافت تاریخی این شهر اتخاذ روند برنامه ریزی استراتژیک می تواند کمک شایانی در تهیه راهبردهای نهایی برای رسیدن به نقطه مطلوب نماید. بنابراین در این مقاله احیای بافت کهن شهرزنجان در چارچوب مدل SWOT مورد تحلیل قرار گرفته است و به صورت جامع به عوامل درونی (نقاط ضعف و قوت) و عوامل بیرونی (تهدیدات و فرصت ها) این بافت پرداخته شده است. نتایج حاصله نشان می دهد که محدوده ازنظر نقاط ضعف وتهدید درزمینه های کالبدی،عملکردی وزیست محیطی از آسیب پذیری بالایی برخوردار بوده ودرعین حال از فرصتهای بهینه ای درزمینه اقتصادی ، اجتماعی وحقوقی مدیریتی جهت بهره گیری دررسیدن به کمال مطلوب را دارا است.