سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرهاد تقی زاده قاریاغدی – برق منطقه ای آذربایجان

چکیده:

امروزه تجدیدساختاردربازارهای برق منافعی را فراهم می آورد کهدیگر مانند عصرتوسعه انحصارعمودی نمی توان سودهای فراوان را برداشت نمود دیگرعصرانحصار عمودی بسرآمده و روزگار رقابت و تجدید ساختاراغازش ده است جهت ایجاد مسیراصلاحاتناگزیر به ایجادبازاررقابتی دست زد بایستی این نکته را هم مدنظر قرار داد که اینبازارها مقدمه ای هستند جهت ایجاد رقابت و اینکهمصرف کنندگان بزرگ هم قادربازشند منابع تغذیه الکتریکی خو د را آزادانه باتدارکمکانیزم تنظیم بازار به صورت شفاف داشته باشند و دیگر نسبت به پرداختی های خود برای هزینه تمام شده برق اعتراض نداشته باشند ومهم تر ازهمه اینکه روشهای غیرمتعارف برای افزایش قیمت برچیده شده و مصرف کنندگان مجال این را می بایند که دربازار ذخیره از میان بارهای قابل قطع هم رقابتی داشته باشند که این خود از ابداعات این سیستم میباشد.