سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عبدالحسین زارعی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
محمد بهرامی – دانشگاه پیام نور شیراز

چکیده:

سازند گنکلومرایی بختیاری در زون زاگرس چین خورده (- گسلیده) گسترش قابل توجهی دارد و به طورمعمول هسته ناودیسها را تشکیل می دهد. برخلاف بیشتر مناطق زاگرس، که ناودیسها بستر زیرین دشتهای بین تاقدیسها را تشکیل می دهند، تعدادی از ناودیسهای این منطقه به بلندای تاقدیسها می رسند و یا بر آنها مشرف اند. تحقیقات و تجزیه و تحلیلهائی که در رابطه با رسوب شناسی انجام گردید نشان می دهند که این سنگهای درشت دانه در واکنش به بالا آمدن رشته کوه زاگرس، بوسیله رودخانه های عمدتاً در تسلط باربستری موقت یا دائم به شکل نهشته های رودخانه ای و بادبزنهای آبرفتی در زمانهای پلیوسن و کواترنر گذاشته شده اند. سازند بختیاری از نظر ترکیب قطعات (درشت) متشکله اش در منطقه به طور کلی از دو نوع کنگلومرا تشکیل شده است: کنگلومرای با قطعات عمدتاً آهکی و کنگلومرای با قطعات عمدتاً چرتی- آهکی. منطقه مورد بررسی در این مقاله در شمال روستای کلستان، حدود ۳۰ کیلومتری شمال باختری شیراز قرار گرفته است. کنگلومرای موجود در شمال روستای کلستان از نوع کنگلومرای با قطعات عمدتاً آهکی است. در بین این کنگلومرا، در فاصله ۸۰ متری ازسطح قاعده آن، یک واحد آهکی بسیار ضخیم لایه تا توده ای به ضخامت از ۳ تا ۲۰ متر وجود دارد. مطالعه مقاطع نازکی که از این قطعه عظیم آهکی تهیه شده است آن را به زیر دوره پالئوژن (سازند جهرم- آسماری؟) نسبت می دهد. بنظر می رسد راندگی یا لغزش از عواملی باشند که این پدیده نادر را بوجود آورده اند