سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیر اسماعیلی – دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ار
آروند ربیعی –
مهدی برهانی –
مصطفی امینی –

چکیده:

یکی از مشکلات توصیف نرم افزار سیستمهای حساس به ایمنی توسط روشهای رسمی ـ بصری عدم توانایی این روشها در بیان دقیق وکامل سیاست های امنیتی و حالات ناامن حاکم برسیستم است از طرفی اگرچه استفاده ازروشهای رسمی ـ متنی برای توصیف این سیستم ها و نرم افزار آنها دارای دقت بالایی می باشند اما از فهم آسان مسئله می کاهد و امکان دارد برپیچیدگی های مسئله بیافزاید به نظر می رسد یکی از راهکارهای مناسب برای توصیف نرم افزاری امن برای این گونه سیستم ها بکارگیری ترکیبی مناسب از روشهای رسمی ـ بصری و روشهای رسمی ـ متنی است لذا این مقاله ترکیبی مناسب از یکروش رسمی ـ بصری روش شبکه پتری و یک روش رسمی ـ متنی روش ASM در جهت توصیف یک نرم افزار امن برای سیستمهای حساس به ایمنی ارائه میدهد برای نشان دادن کاربردی بودن ایده پیشنهادی نرم افزار یک سیستم حساس به ایمنمی بعنوان نمونه کاری در نظرگرفته می شود.