سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی بزرگداشت سهروردی با موضوع اخلاق کاربردی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

رقیه غفاری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه زنجان

چکیده:

آیا در صورت ابتلاء فرد به یک بیماری مهلک پزشک باید حقیقت را به او بگوید؟یکی از اصول مطرح در پزشکی اصل صداقت میباشد که وظیفهی بیان واقعیت، راستگویی و صداقت را در تعاملات پزشکی مدنظر قرار می دهد. در این که بایدحقیقت را به بیمار گفت یا نه، میان جوامع شرقی و غربی و همچنین در آموزه های اسلام، دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. در جوامع غربی، طبق اصل( اختیار فردی )پزشک ملزم به بیان حقیقت به بیمار است. اما در بسیاری از جوامع شرقی، به علت محوریت خانواده و اولویت اصل(عدم اضرار ) نسبت به اختیار فردی، کتمان حقیقت بیماری امری رایج است. آموزه های دینی اسلام، بر حق بیمار بر دانستنحقیقت و لزوم فراهم آوردن شرایط لازم، برای بهره گیری بهتر از روزهای پایان حیات تاکید دارد؛ هر چند بر ملاحظات اخلاقی در خصوص عدم ایجاد ترس ونگرانی بی مورد در بیمار را نیز مورد توجه قرار می دهد. از عوامل اصلی خودداری از بیان حقیقت به بیمار می توان به، کاهش امید در بیمار و ایجاد نگرانی و اضطراب در او اشاره کرد. اما دادن حق انتخاب و تصمیم گیری های آگاهانه وتقویت اعتماد بین پزشک و بیمار مهم ترین دلایل حمایت از بیان حقیقت به بیمار هستند. تدوین و اجرای دستورالعمل های خاصی جهت تسهیل بیان حقیقت بهبیمار در برخی کشورها به انجام رسیده است.در کشور ما نیز به نظر میرسد توجهبه افزایش آگاهی های عمومی و نیز ارتقای مهارت های ارتباطی پزشکان و تیم پزشکی در خصوص نحوه ی انتقال خبر بد، در کنار تدوین دستورالعمل ها ی لازم ضرورت دارد