سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمود تولائی نژاد – کارشناسان ارشد معاونت حفاظت و بهره برداری منابع آب خوزستان
فتح الله دهکردی –
محمد الماسی –

چکیده:

مساحت اغلب حوضه های آبریز خوزستان کمتر ازهزارکیلومتر مربع می باشد ودراین تحقیق رابطه بین سیلابهای لحظه ای QP و حداکثر متوسط روزانه Q24 دراین حوضه ها مورد مطالعه قرارگرفته است بدین منظورسیلابهای حداکثر لحظه ای با روشهای فولر گری لانگبین سنگال و همبستگی بین QP ی Q24 براورد گردیده و سپس با استفاده ازا مار X2 اختلاف مقدار براورد شده با روشهای فوق,QP واقعی مقایسه گردید روش همبستگی کمترین آمار X2 را بخود اختصاص داده و لذا به عنوان مناسبترین روش براورد QP دراین منطقه انتخاب شد مقادیر براورد شده با سایرروشها درسطح یک درصد با مقادیر مشاهده شده اختلاف نشان دادند روشها مناسبتر بترتیب عبارتنداز: روش همبستگی روش سنگال، روش فولر، روش گری، روش لانگین