سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

عباس فرجادپزشک – دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش بیومکانیک ورزشی، دانشگاه تربیت معلم تهرا
مهدی رحمتی – استاد دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

ارزیابی ترکیبات بدن در زمینه های گوناگون از جمله پزشکی، ارگونومی و ورزش کاربرد دارد. شاخص های فراوانی برای ارزیابی ترکیبات بدنی ظهور کرده که از این میان کتلت به دلیل همبستگی بالا با درصد چربی بدن و امراض مرتبط با چاقی و مرگ و میر بیشترین کاربرد را دارد. با اینحال به نظر می رسد که این شاخص تمایل دارد تا افزایش وزن بدن را به افزایش بافت چربی نسبت دهد و از آنجایی که ورزشکاران نسبت به افراد عادی درصد چربی کمتری داشته و در عوض حجم عضله ی بیشتری دارند به نظر می رسد که این شاخص برای ورزشکاران کارایی چندانی نداشته باشد. به همین منظور هدف اول این تحقیق تعیین رابطه ی بین شاخص کتلت با ترکیبات و تیپ بدن ورزشکاران می باشد. علاوه بر این از آنجایی که چندین مقیاس برای تخمین درصد چربی از طریق شاخص کتلت ظهور کرده هدف دوم این تحقیق مقایسه ی درصد چربی بدن به سه معادله ی BF%_BMI است تا نشان دهیم که آیا این معادلات درصد چرب ورزشکاران را می توانند به خوبی تخمین بزنند یا خیر؟