سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

نادر آزادبخت – کارشناس ارشد بیماری های گیاهی و پژوهشگر بخش تحقیقات گیاهپزشکی
سروش آزادبخت – کارشناس ارشد تاریخ دانشگاه لرستان
حامد نظری – دانشجوی کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد عل

چکیده:

آسیب های اجتماعی با نمودها و چهره های نو روند سیل آسا نسل جوان کشورما را نشانه گرفته اند و چون خاموشی اتشفشان جامعه را با تهدیدی جدی مواجه ساخته اند. دراین راستا فریضه امربه معروف و نهی ازمنکر ازوظایف مهم مسلمانان اصول عملی و ازراهکارهای مهم مدیریت و کاهش آسیب های اجتماعی است این تحقیق تحلیلی توصیفی به شیوه پرسشنامه ای از۳۰۰ نفر ازدانشجویان مقاطع و گرایشهای تحصیلی مختلف دانشگاه ازاد اسلامی واحد خرم آباد با توزیع تصادفی و به منظور بررسی علل و میزان تمایل دانشجویان دانشگاه ازاد اسلامی واحد خرم اباد به فریضه امربه معروف و نهی ازمنکر اجرا شده است نتایج این پژوهش نشان داد ۹۹/۷% نمونه مورد بررسی انجام این فریضه را درجامعه ضروری و ۱/۳% نمونه انجام آن را غیرضروری دانسته اند مهمترین دلیل برخی افراد که به فریضه امربه معروف اقدام نکرده اند بی تاثیر بودن این کار۳۱درصد نمونه و دلیل اقدام ننمودن به فریضه نهی از منکر نگرانی ازبرخورد خشن فرد مخاطب ۳۳/۳% نمونه دانسته اند مهمترین دلایل واکنش منفی برخی افراد درمقابل فریضه امربه معروف و نهی ازمنکر به ترتیب رفتار خشن و ناپسندآمران به معروف و ناهیان از منکر با مخاطبان ۲۹درصد نمونه آموز ندیدن امران به معروف وباورنداشتن این فریضه ۲۶/۳درصد نمونه ذکر شده است.