مقاله رابطه گروه های غذایی با افسردگی اساسی در زنان بزرگسال ساکن تبریز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن ۱۳۹۲ در مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از صفحه ۸۷۲ تا ۸۸۲ منتشر شده است.
نام: رابطه گروه های غذایی با افسردگی اساسی در زنان بزرگسال ساکن تبریز
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رگرسیون لجستیک
مقاله افسردگی اساسی
مقاله گروه های غذایی
مقاله زنان بزرگسال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کارگرنوین زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: پورقاسم گرگری بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبر فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: رشیدخانی بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: زارعی ساناز
جناب آقای / سرکار خانم: حسین پور سونیا
جناب آقای / سرکار خانم: نصیری زینب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پیش زمینه و هدف: افسردگی اساسی یک اختلال روانی رایج است که بیشترین میزان شیوع آن در بین خانم های ۲۵ تا ۴۴ ساله می باشد. تعدادی از مطالعات رابطه برخی از مواد مغذی را با افسردگی نشان داده اند، ولی مطالعات انجام شده بر روی ارتباط گروه های غذایی با افسردگی، خصوصا در منطقه خاورمیانه، بسیار اندک می باشد.
مواد و روش ها: در این مطالعه مورد شاهدی، ۴۵ خانم مبتلا به افسردگی اساسی و ۹۰ خانم فاقد اختلالات روانی شرکت نمودند. در ابتدا پرسشنامه های روان شناختی، و سپس پرسشنامه های اطلاعات عمومی، بسامد خوراک، و فعالیت بدنی تکمیل گردید. بر اساس هرم راهنمای غذایی، مواد غذایی پرسشنامه بسامد خوراک به صورت شش گروه غذایی و در ۱۶ زیر گروه طبقه بندی شدند.
یافته ها: پس از تعدیل متغیرهای مخدوش گر، در افرادی که میزان مصرف زیرگروه های غذایی مرکبات و میوه های خانواده توت و هندوانه (P=0.001)، سایر میوه ها (P<0.001)، سبزیجات برگ سبز تیره (P=0.004)، سبزیجات زرد (P=0.012)، سایر سبزیجات (P=0.001)، ماهی (P=0.017)، و جانشین های گوشت (P=0.036) بالاتر بود، شانس ابتلا به افسردگی اساسی به طور معنی داری کمتر بود. در صورتی که شانس ابتلا به افسردگی اساسی در افرادی که میزان مصرف زیرگروه های غذایی گوشت و ماکیان (P=0.016)، و شیرینی ها (P=0.071) بالاتر بود، به ترتیب ۳٫۳۳ و ۲٫۴۸ برابر افرادی بود که میزان پایین تری از این زیرگروه ها را مصرف کرده بودند.
بحث و نتیجه گیری: مصرف گروه های غذایی سالم تر با شانس کمتر ابتلا به افسردگی اساسی در زنان رابطه معنی داری دارد.