سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ناهید نفرشلمزاری – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم و تحقیقات ساوه
ندا رضائی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم و تحقیقات ساوه
سارا صالحی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم و تحقیقات ساوه

چکیده:

هدف اصلی این مقاله مروری بر مفهوم کیفیت سود و نیز بررسی رویکردهای مختلف برای ارزیابی آن است. کیفیت سود موضوعی است که در سالهای اخیر به کانون توجه در ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها تبدیل شده است. در پی رسوایی های مالی اخیر، اطمینان و اعتماد سرمایه گذاران به سیستم گزارش گری مالی تضعیف شده و کیفیت سود به عنوان یک عامل مهم در تعیین اعتبار و قابلیت اعتمام ارقام گزارش شده، پدیدار گشت.