مقاله رابطه کیفیت حسابرسی مستقل و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۰ در بررسیهای حسابداری و حسابرسی از صفحه ۶۹ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: رابطه کیفیت حسابرسی مستقل و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قیمت پیشنهادی خرید
مقاله کیفیت حسابرسی
مقاله موسسات حسابرسی بزرگ
مقاله قیمت پیشنهادی فروش سهام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملکیان کله بستی اسفندیار
جناب آقای / سرکار خانم: معین الدین محمود
جناب آقای / سرکار خانم: کلانتری انسیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این پژوهش بررسی ارتباط بین اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و کیفیت حسابرسی مستقل در بازار سرمایه ایران است. جهت نیل به این هدف، پژوهش حاضر با آزمون دو فرضیه که شامل موسسات بزرگ حسابرسی و تعداد سال های متوالی حسابرسی و با انتخاب ۱۰۸ شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره ۴ ساله (۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷) انتخاب شده بودند، انجام شده است. روش آزمون فرضیه ها در این پژوهش نیز، روش داده های ترکیبی (پانل) بوده است. یافته های پژوهش بیانگر این مساله است که بین موسسات بزرگ حسابرسی و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام رابطه معنادار وجود ندارد؛ اما بین تعداد سال های متوالی حسابرسی و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام، رابطه منفی و معنادار وجود دارد.