سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سنجر سلاجقه – استادیار ومدیر گروه دکترای مدیریت دولتی .
مریم حسینی گوهری – کارشناس ارشد رشته مدیریت.

چکیده:

در هزاره سوم میلادی از عمده ترین جریان های حاکم بر حیات بشری، فرایند تحول و تغییر مستمر و پرشتاب است. مواجه با این تغییرات شتابان مستلزم استفاده از خاص مدیریت است. به عبارات دیگر، می توان کارآفرینی و خلاقیت را ابزار بسترسازی این تحول و دگرگونی بنیادین محسوب نمود. افراد، سازمان ها و جوامع باید بتوانند خود را با این تحولات همگان کنند تا در آینده بتوانند حضور فعال و مستقلی در جامعه داشته باشند. بر این اساس مؤلفان در صددند تا با ارائه مقاله حاضر پس از مروری بر مفاهیم کارآفرینی، اهداف کارآفرینی و ویژگی های فرد کارآفرین، به بررسی چالش های پیشبرد اهداف کارآفرینی با تکیه بر بعد اقتصادی آن پرداخته و پس از ترسیم رابطه کارآفرینی با چالش های اقتصادی بر اساس آن پیشنهاداتی را ارائه نمایند