سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فریبا حنیفی – استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، دانشکده علو
فیروزه نیک نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، دانشکده مشاور
جمیله نوری اعتماد – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، دانشکده مشاور

چکیده:

در هزاره سوم میلادی از عمده ترین جریان های حاکم بر حیات بشری، فرآیند تحول و تغییر مستمر و پر شتاب است. مواجهه با این تغییرات شتابان مستلزم استفاده از ابزار خاص در مدیریت است. به عبارت دیگر، می توان کارآفرینی و خلاقیت را ابزار بسترساز این تحول و دگرگونی بنیادین محسوب نمود. افراد، سازمان ها و جوامع باید بتوانند خود را با این تحولات همگام کنند تا در آینده بتوانند حضور فعال و مستقلی رادر جامعه داشته باشند و دچار اضمحلال نشوند. از طرف دیگر تلاش انسان در گذر زمان همواره برای رفع احتیاجات وی انجام گرفته و روز به روز بر اساس تغییرات هر عصر، شیوه امرار معاش و تأمین منابع اقتصادی او نیز تغییر یافته است. به عبارت دیگر انسان برای رفع نیازهای فیزیولوژی و نیازهای دیگرش همواره به منابع تأمین درآمد گوناگون اندیشیده است. آنچه تحت عنوان عوامل اقتصادی مطرح می شود در جهت رفع نیازهای مختلف انسان به کار گرفته می شود. این عامل (اقتصادی) متناسب با عوامل دیگر توسعه انسان شامل عوامل آموزشی، فرهنگی،سیاسی و … در دهه های اخیر با چالش های بسیار همراه بوده است. همین امر انسان امروزی را به تفکر واداشته تا با روش های جدید مسائل اقتصادی را دنبال کند تا متناسب با نیاز انسان امروز به توسعه پایدار دست یابد و اصل مهم توسعه انسانی که حق مسلم همه را استفاده ازامکانات با بهترین کیفیت و پرداخت حداقل هزینه می داند، محقق نماید. براین اساس مولفان در صددند تا با ارائه مقاله حاضر پس ازمروری بر مفاهیم کارآفرینی، اهداف کارآفرینی و ویژگی های فرد کارآفرین و نیز ارتباط کارآفرینی با ویژگی های قرن بیست و یک به بررسی چالش های پیشبرد اهداف کارآفرینی با تکیه بر بعد اقتصادی آن پرداخته و پس از ترسیم رابطه کارآفرینی با چالشهای اقتصادی در قرن بیست و یک براساس آن پیشنهاداتی را ارائه نمایند.