سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

شیما کلانتریان – کارشناسی ارشدمدیریت بازرگانی (بازاریابی)
سیامک نرگسی – کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی(مالی)
سجاد غلامی – کارشناس ارشدحسابداری

چکیده:

دنیای امروز که ما در آن زندگی می کنیم، تحت عنوان عصر خلاقیت، نوآوری و کارآفرینینامیده شده است. در ا ین دوران، سرعت ابداع ها و اختراع ها در عرصه های مختلف علمی، فرهنگی، اجتماعی، فناوری و صنعتی، پرشتاب تر از هرزمان دیگری در طول تاریخ حیات بشری می باشد. از این رو، عصر حاضر هم چنین با عنوان هایعصر اطلاعات وعصردانش و توانایینامیده می شود. کارآفرینی به عنوان موتور محرکه ی توسعه ی اقتصادی و اجتماعی نقش اساسی در فرآیند توسعه ی جوامع دارد. این مقاله، استدلال مینماید که ترکیب کارآفرینی ، خلاقیت و نوآوری، عاملی کلیدی برای ثبات و پایداری سازمان دراین دوران مملو از تغییرات سریع است. ارزیابی ادبیات تحقیق نمایانگر آن است که برخی مطالعات به فرایند، ساختار و استراتژی کارآفرینی ، خلاقیت و نوآوری می پردازند و دیگر تحقیقات نیز نمایانگر رابطهی مفهومی میان این دو هستند.