سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی تولید و فرآوری خربزه

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فروزنده سلطانی – استاد گره علوم باغبانی پردیس کشاورزی و منلبع طبیعی تهران، کرج
عبدالکریم کاشی – دانشیارگره علوم باغبانی پردیس کشاورزی و منلبع طبیعی تهران، کرج
ذبیح اله زمانی – دانشیارگره علوم باغبانی پردیس کشاورزی و منلبع طبیعی تهران، کرج
یونس مستوفی –

چکیده:

در این آزمایش توده هایی از انواع ملونها شامل انواع طالبیها و خربزه از ایران و سایر کشورها با استفاده از ۱۸ نشانگر رپید مورد ارزیابی قرارگرفتند. نتایج تجزیه واریانس مولکولی برای توده ها نشان داد که خربزه و طالبی با یکدیگر شباهت ژنتیکی بالایی دارند. توده های بومی با توده های هند، مصر و چین که از مراکز مهم تنوع ژنتیکی این محصول به شمار می آیند فاصله ژنتیکی بیشتری نشان دادند. فاصله کم برخی از توده های کشورها مانند افغانستان و پاکستان با توده های بومی احتمالا نشان دهنده منشا یکسان و انتقال آنها به این کشورها باشد. تفکیک توده های ایران از سایر کشورها تایید می کند که ایران یکی از مراکز مهم تنوع ژنتیکی و اهلی شدن ملون ها به ویژه خربزه می باشد.