مقاله رابطه پول و تورم در اقتصاد ایران: شواهدی بر اساس مدل *P که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در پژوهشهای اقتصادی از صفحه ۱۳۵ تا ۱۵۶ منتشر شده است.
نام: رابطه پول و تورم در اقتصاد ایران: شواهدی بر اساس مدل *P
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تورم
مقاله تولید بالقوه
مقاله شکاف تولید
مقاله سرعت گردش پول
مقاله شکاف سرعت گردش پول
مقاله فیلتر هودریک پرسکات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کاکویی نصیبه
جناب آقای / سرکار خانم: نقدی یزدان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق با دیدگاه پولی در قالب مدل P* به آزمون پولی بودن تورم در اقتصاد ایران با استفاده از تکنیک هایOLS وARDL  ، طی دوره زمانی ۸۷-۱۳۵۸ پرداخته و لازم به ذکر است که در این تحقیق تنها مدل استاندارد P* (شکاف قیمت داخلی) مورد آزمون قرار گرفته و با توجه به اینکه شکاف قیمت داخلی متشکل از شکاف تولید و شکاف سرعت گردش پول است، لذا از روش فیلتر هودریک- پرسکات برای برآورد مقادیر تولید بالقوه و سرعت گردش پول تعادلی استفاده شده است.
نتایج حاصل از برآورد الگوهای مختلف نشان می دهد که مدل استاندارد P* (شکاف قیمت داخلی) قادر به توضیح و پیش بینی تورم برای اقتصاد کشور نمی باشد، یعنی نظریه مقداری پول برای اقتصاد ایران صدق نمی کند. بنابراین با توجه به عدم کارآیی مدل استاندارد P* در اقتصاد ایران، مجددا به منظور بررسی فرضیه پولی بودن تورم در کشور، اثر متغیرهای حجم نقدینگی، تولید ناخالص داخلی واقعی، نرخ ارز بازار غیر رسمی و شاخص قیمت کالاها و خدمات وارداتی بر تورم با استفاده از روش ARDL مورد آزمون قرار گرفت.
نتایج نشان می دهد که هر ۱۰ درصد رشد نقدینگی منجر به افزایش سطح عمومی قیمت ها به میزان ۴٫۶ درصد می شود. بنابراین فرضیه پولی بودن تورم در اقتصاد ایران به طور نسبی تایید می شود، ولی با توجه به اینکه رابطه بین تورم و حجم نقدینگی، یک رابطه یک به یک نیست و سایر عوامل هم بر تورم در اقتصاد ایران اثر می گذارند لذا برای کنترل تورم در ایران نمی توان صرفا از سیاست های پولی به عنوان یک ابزار کارآمد استفاده کرد.