مقاله رابطه پزشک – بیمار: بوم شناسی معاینه گروهی بیماران در مطب های خصوصی شهر اهواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در تحقیقات کیفی در علوم سلامت از صفحه ۴۶ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: رابطه پزشک – بیمار: بوم شناسی معاینه گروهی بیماران در مطب های خصوصی شهر اهواز
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رابطه پزشک – بیمار
مقاله مطب خصوصی
مقاله بیماران
مقاله معاینه گروهی
مقاله مشاهده مشارکتی
مقاله بوم شناسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شفعتی معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: زاهدی محمدجواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: راه هایی که پزشک و بیمار از طریق آن با یکدیگر ارتباط دارند، تاثیر بسزایی بر کیفیت درمان و بهبود بیماری دارد. گرچه اکثر تحقیقات در تاثیر این روابط بر کیفیت مراقبت ها هم عقیده هستند اما تحقیقات و کارهای عملی زیادی در ایران و در رابطه با این موضوع بسیار مهم انجام نشده است و به تازگی پدیده ویزیت گروهی در مطب های خصوصی پزشکان به ویژه مطب های متخصصان زنان و زایمان مرسوم شده است که به وضوح فاصله بسیاری با انواع الگوهای ارتباطی ایده آل بین پزشک و بیمار دارد.
روش: در پژوهش حاضر از راهبرد کیفی قوم نگاری بهره برده شد. برای جمع آوری داده ها از روش کیفی مشاهده مشارکتی و در مرحله تجزیه و تحلیل داده ها از رویه تحلیلی کدگذاری نظری استفاده شد. جامعه هدف، زنان مراجعه کننده به مطب های خصوصی متخصصان زنان و زایمان شهر اهواز در نظر گرفته شدند که ۲۸ مورد از تعاملات این بیماران با پزشکان به شیوه نمونه گیری نظری انتخاب و مورد مشاهده قرار گرفت.
یافته ها: در مرحله کدگذاری، رفتار کلامی بیماران در قالب ۳ خرده مقوله پرسش سوالات، ابراز نگرانی و اظهار نظر و پیشنهاد، ذیل مقوله اصلی «رفتار مشارکتی بیمار» قرار گرفتند و رفتار کلامی پزشکان نیز ذیل مقوله اصلی «رفتار مشارکتی پزشک» و مقوله های فرعی تشویق بیمار به صحبت بیشتر، احترام به عقاید و باورهای بیمار کدگذاری شد. رفتار غیرکلامی بیماران و پزشکان نیز در جریان تعاملات از طریق تکمیل کردن پروتکل مشاهده و نیز یادداشت های میدانی، ثبت و در تجزیه و تحلیل نهایی وارد شد.
نتیجه گیری: بر اساس تحلیل داده های به دست آمده، موارد بسیار کم از تعاملات بیمار و پزشک در مطب های مورد بررسی، مصداق رفتار مشارکتی بود. این مورد در مطب هایی که در آنها ویزیت گروهی انجام می شد به مراتب کمتر از مطب های مشاهده شد. شناخت جنبه های زیستی، اجتماعی و فرهنگی بیماری می تواند بر شیوه ارتباطی پزشک در برخورد با بیمار و درک بهتر مسائل و مشکلات جسمی و روحی آنان تاثیر گذارد و حتی پزشک را در رسیدن به تشخیص صحیح و انتخاب و ارایه گزینه درمانی مناسب و کارآمد یاری کند.