سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی صدسال معماری و شهرسازی ایران معاصر

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرهاد کاروان – مربی دانشگاه آزادهمدان
طاهره حق طلب – استادیار دانشگاه ملایر

چکیده:

شهرمعاصر حتی برای بسیاری ازکارشناسان و شهرسازان و معماران هنوز به خوبی وروشنی بیان مفهوم و ساختار نشده است آنقدر پیچیدگی های شهری و معضلات آن و نیز برخورد یا تقابل عوامل بسیارگسترده شهری زیاد است که حل حتی قسمتی از این مشکلات بنوعی درشهرمعاصر یک پیروزی و موفقیت بزرگ محسوب میشود تاحل همه انها که یک آرمان بزرگ و به نظر دست نیافتنی است درواقع شهری ایده ال که بدون مشکل باشد یک مدینه فاضله و آرمان شهر محسوب میگردد شهرنشینی آن قدر به موضوعاتی نظیر سرعت وصنعتی شدن درگیرشده که به موضوعاتی نظیر اعتقادات و اداب و سنن بی توجه شده است درحالیکه درجوامع سنتی روابط اجتماعی به هم نزدیکتر بوده و اعتقادات مردم بیشتر افراد همدیگر را می شناختندو روابط اجتماعی براساس اشنایی های درازمدت بوجود می آمد دراین مقاله سعی گردیده است تا با نقد هویت انسان چه به عنوان یک فرد و چه بصورت جمعی و درمیان جامعه و بیان بعضی از معضلاتی که نتیجه نادیده گرفتن ابعادمختلف هویتی او می گردند به تحلیلی از دید معماری و شهرسازی و نیز روانشناسی و جامعه شناسی پرداخته گردد.