مقاله رابطه هویت دینی معلمان با هویت دینی دانش آموزان مدارس شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در راهبرد اجتماعی فرهنگی از صفحه ۷۹ تا ۱۰۲ منتشر شده است.
نام: رابطه هویت دینی معلمان با هویت دینی دانش آموزان مدارس شهر تهران
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هویت
مقاله هویت دینی
مقاله دینداری
مقاله معلمان
مقاله دانش آموزان و آموزش و پرورش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جمالی فیروزآبادی محمود
جناب آقای / سرکار خانم: اخلاقی آزیتا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به اهمیت هویت دینی و دینداری در نظام تربیتی و آموزشی جامعه ایران و ابهام درباره رابطه هویت دینی دبیران با دانش آموزان در مطالعه حاضر این رابطه مورد بررسی قرار گرفته است. ابزار سنجش پرسشنامه است که از گویه های مقیاس فرانسیس برای نوجوانان و نیز گویه های مقیاس طالبان برای دبیران اخذ شده و به منظور استفاده در میان دانش آموزان و دبیران، گویه های آنها مجددا تغییر داده شده، طراحی شده و سپس مورد آزمون قرارگرفته است. نمونه آماری شامل ۳۲۰ دانش آموز و ۳۲ دبیر در شهر تهران است و رابطه میان میانگین هویت دانش آموزان هر کلاس با هویت دینی دبیر همان کلاس بررسی شده است. یافته ها نشان می دهد: هویت دینی در تمام ابعاد آن در میان دانش آموزان بالاتر از میانگین بوده و قوی است، اما رابطه معنی داری میان هویت دینی دانش آموزان و دبیران مشاهده نشد. همچنین رابطه قوی و معنی داری میان هویت دینی دانش آموزان با فرهنگ مذهبی خانواده هایشان برقرار است.