سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ترانه عنایتی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
فرشیده ضامنی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
رقیه قاسمی اردهائی – کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی

چکیده:

روانشناسان معیار سلامت روانی را شامل رفتار و احساس فرد می دانند قلی زاده کلان ۱۳۷۶ از آنجا که سلامت روانی نقش عمده ای درمسائلی چون تسلط براحساسات خود مقابله با مشکلات زندگی و فشارها سازگاری با افراد و اجتماع و همچنین امور مهم دیگری چون شیوع مشکلات و اختلالات روانی دارد بایدبه این مهم پرداخت چرا که نسل جوان نیرو و سرمایه اصلی یک جامعه است که درصورت عدم پیشگیری از پیشرفت مشکل این نیرو به تحلیل رفته و جامعه جوان تبدیل به جامعه افسرده و غم زده می شود لذا ضروری است که عوامل موثر برسلامت روانی دانش اموزان مدارس مورد بررسی قرار میگیرد که از جمله آن عوامل هوش هیجانی می باشد.