سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

فرزین فرحبد – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
محمدرضا آزاده دل –
مراد خوشدل مفیدی – مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

چکیده:

مقصود ازاین تحقیق سنجش رابطه هوش هیجانی خصیصه ای با قصدکارافرینانه که متغیرهای واسطه ای آنها عملکرد پیشروانه و خلاقیت و همچنیننگرش به کارافرینی می باشد روش تحقیق توصیفی تحلیلی میباشد جامعه آماری این تحقیق دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه ازاد ودانشگاه گیلان می باشد کهدراین تحقیق ۵۹۲۷ نفردانشگاه گیلان ۳۷۸۴نفرودانشگاه ازاد رشت ۲۱۴۳ نفر است دراین تحقیق علیرغم توزیع بیش از۳۵۰پرسشنامه ۳۲۶پرسشنامه صحیح جمع آوری شدونتایج برمبنای مدل معادلات ساختاری تجزیه تحلیل شد.