سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

وحید گلیان – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

چکیده:

یکی از مفاهیم مؤثر در گزارشگری مالی شرکت ها، محافظه کاری است که نفوذ آن در حسابداری سابقه ای طولانی دارد. رویه هایحسابداری محافظه کارانه ، مدیران را از رفتار فرصت طلبانه و خوش بینی بیش از حد در ارائه سود باز می دارد.در این تحقیق تاثیر حاکمیت شرکتی؛ یعنی مالکیت نهادی، مالکیت شرکتی و مالکیت مدیریتی بر محافظه کاری حسابداری توسطشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در یک دوره زمانی پنج ساله (۱۳۹۱-۱۳۸۶ ) با استفاده از روش معتبر حداقل مربعات معمولی (OLS) آزمون گردید و به کمک روش های حذف سیستماتیک ۱۵۳ شرکت انتخاب گردید.به طور کلی شواهد تحقیق، حاکی از آن است که بین ساختار مالکیت و محافظه کاری حسابداری رابطه معناداری وجود دارد، اما اینرابطه معنادار برای هر یک از انواع مالکیت ها بدین شرح است که در خصوص مالکیت نهادی و مدیریتی، به صورت معکوس، وبرای مالکیت شرکتی به صورت مستقیم می باشد.