سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن قنبری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه،دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین،قزوین،ایران
مهران کلهر – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه،دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین،قزوین،ایران

چکیده:

استفاده از میانقابهای مصالح بنایی در سازههای دارای قابهای بتنی و فولادی به عنوان یکی از روشهای افزایش باربری جانبی قاب شناخته میشود. با این حال معادلسازی میانقابها در قابهای مرکب در تحلیل سازهها معمولاً به عنوان یک عامل مبهم شناخته میشود. در تحقیق حاضر سعی بر آن شده است تا با تحلیل قابهای مرکب با نسبتهای ابعادی مختلف میزان تاثیر میانقاب در افزایش سختی قاب مرکب بررسی شده و عرض موثری از دیوار که در باربری جانبی اثر میکند در قابهایی با نسبتهای طول به ارتفاع مختلف تعیین شود. نتایج ارائه شده بر اساس تحلیلهای غیرخطی بر روی مدلهای مختلف بدست آمده است که در نهایت نتایج آن بر اساس یک دیاگرام کلی ارائه شده است.