مقاله رابطه نرخ موثر مالیاتی با سیاست تقسیم سود و بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در پژوهش ها و سیاست های اقتصادی از صفحه ۱۸۱ تا ۲۰۴ منتشر شده است.
نام: رابطه نرخ موثر مالیاتی با سیاست تقسیم سود و بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نرخ موثر مالیاتی
مقاله سیاست تقسیم سود
مقاله بازده سهام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گلستانی شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: دلدار مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: سیدی سیدجلال
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری شورچه سیدحبیب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نرخ موثر مالیاتی به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های کارایی مالیاتی کاربردهای گسترده ای در تصمیمات اقتصادی و سیاستگذاری ها دارد. این نرخ می تواند به عنوان ابزاری جهت هدایت سرمایه نیز استفاده شود. هدف این تحقیق بررسی رابطه نرخ موثر مالیاتی با سیاست تقسیم سود و بازده آتی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نتیجه بررسی ۵۶۵ سال شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی (۱۳۸۹-۱۳۸۰) و به صورت مدل پنل نامتوازن و با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی حاکی از آن است که رابطه منفی و معنادار بین نرخ موثر مالیاتی و سیاست تقسیم سود وجود دارد. در واقع، شرکت ها با افزایش نرخ موثر مالیاتی به طور قابل توجهی سود تقسیمی خود را کاهش می دهند، همچنین نتایج این تحقیق نشان می دهد که رابطه مثبت و معنادار بین نرخ موثر مالیاتی و بازده آتی سهام وجود دارد. به عبارت دیگر، با افزایش نرخ موثر مالیاتی بازده سالانه سهام نیز افزایش می یابد.